Đăng ký Quản lý cửa hàng

Bước 1: Tại giao diện chính của webside http://quanlycuahang.vn/, ta nhấn chọn để tạo tài khoản.

Bước 2: Sử dụng tài khoản trên Facebook (nếu có) hoặc điền đầy đủ thông tin để tạo tài khoản miễn phí trong 15 ngày.

Bước 3: Lựa chọn có hay không khởi tạo dữ liệu mẫu theo lĩnh vực đã đăng ký.

Bước 4: Đăng ký thành công, ta có thể đăng nhập ngay để sử dụng.