Barcode

In mẫu và đính trên sản phẩm để quét mã khi Bán hàng.

Để vào màn hình chính, ta chọn Danh mục menu Hàng hoá Barcode.

Lưu ý: Để sử dụng mẫu Barcode cần có thiết bị quét mã cũng như cách cài đặt Mẫu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

In

Bước 1: Nhấn nút để in tất cả các mẫu (có thể lựa chọn theo -nhóm hàng-, Mẫu barcode) theo số lượng hoặc nhấn nút để in mẫu trong tìm kiếm.

Bước 2: Màn hình In hiện ra, nhấn In để in theo hình mẫu.

Cập nhật

Nhấn vào nút khi có sự thay đổi về Số lượng tem để việc In mẫu Barcode theo số lượng được tiến hành chính xác.