Quỹ tiền

Nhập số tiền đầu kỳ cho các Chi nhánhNgân hàng để quản lý thu chi.

Để vào giao diện chính, ta vào Thu chi menu Danh sách Quỹ tiền.

Lưu quỹ

Bước 1: Tại màn hình chính sẽ hiện tất cả các Chi nhánh của cửa hàng và Ngân hàng theo chi nhánh để nhập Tiền đầu kỳ dùng cho việc quản lý thu chi với số vốn ban đầu.

Bước 2: Sau khi nhập các thông tin quỹ cho các chi nhánh, ta nhấn nút để lưu lại dữ liệu.

Lưu ý: Dữ liệu thay đổi và cập nhật ngay khi có các thao tác thực hiện về thu chi, chuyển tiền…

Xem thông tin theo lựa chọn

Có thể xem thông tin quỹ theo lựa chọn chi nhánh hoặc ngân hàng.