Kết quả kinh doanh

Giao diện báo cáo Kết quả kinh doanh thể hiện theo biểu đồ, có thể lựa chọn xem theo Ngày, Chi nhánh.

Lưu ý: nhấn để cập nhật Kết quả kinh doanh mới nhất khi có sự thay đổi.