Email & SMS

Dùng để gửi email và sms cho khách hàng với nội dung được thêm vào sẵn.

Liên hệ với chúng tôi để có được dịch vụ Email và SMS tốt nhất.

Bước 1: Để tạo mẫu Email hoặc SMS, ta chọn Email mẫu hoặc SMS mẫu từ menu.

Bước 2: Để thêm Email hoặc SMS ta nhấn chọn tại màn hình chính, nhập thông tin và lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Email và SMS mẫu có thể xoá khi nhấn hoặc sửa khi nhấn

Bước 3: Gửi Email & SMS

1. Tại màn hình chính Hệ thống menu Công cụ Gửi Email & SMS, ta nhấn hoặc để gửi theo lựa chọn.

2. Điền thông tin, nhấn gửi để hoàn thành.

Lưu ý:
 - Nhóm đối tượng: lựa chọn từ Danh mục Đối tượng Nhóm đối tượng.
 - Khách hàng: lựa chọn từ Danh mục Đối tượng Khách hàng.
 - Mẫu sms hoặc mẫu email: lựa chọn từ Hệ thống Cấu hình hệ thống Email mẫu hoặc SMS mẫu.