Phân quyền

Phân những quyền được sử dụng trong phần mềm của từng người dùng.

Bước 1: Để vào giao diện phân quyền, ta chọn mục Hệ thống menu Người dùng Phân quyền.

Bước 2:
 1. Để phân quyền cho từng Nhóm người dùng hoặc cá nhân Người dùng, ta nhấn chọn người dùng đó.
 2. Tick chọn các chức năng với Tên quyền.
 3. Lưu để hoàn thành.

Lưu ý:
 - Thêm Nhóm người dùngNgười dùng trước khi cài đặt Phân quyền cho người sử dụng.
 - Hiệu chỉnh: chức năng Sửa.