Đăng nhập Quản lý cửa hàng

Bước 1: Khi đã có tài khoản, tại giao diện chính của webside http://quanlycuahang.vn/, ta nhấn chọn để đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Nhập tên đăng nhập để kiểm tra tài khoản đã được đăng ký hay chưa.

Bước 3: Kiểm tra tài khoản đã được đăng ký, ta đăng nhập để vào phần mềm.

 Lưu ý: Quên mật khẩu có thể lấy lại thông qua Email đã dùng để đăng ký.

Bước 4: Đăng nhập thành công, đây là giao diện tổng quan của phần mềm.