• Báo cáo kho Bao gồm các loại báo cáo tồn kho, nhập xuất tồn, kiểm kho, chi tiết nhập hàng, tổng hợp nhập hàng, chi tiết xuất hàng, tổng hợp xuất hàng.

  • Báo cáo bán hàng Bao gồm các loại báo cáo chi tiết bán hàng, tổng hợp bán hàng, chi tiết nhập trả, tổng hợp nhập trả, doanh thu theo chi nhánh, doanh thu theo nhân viên, doanh thu chi tiết.

  • Báo cáo tổng hợp Biểu đồ báo cáo kết quả kinh doanh, giúp bạn nhìn tổng quan hoạt động kinh doanh của mình.

Đăng ký dùng thử miễn phí trong 15 ngày!

Không yêu cầu thanh toán trước.

Dùng thử miễn phí