Xuất nhập kho dễ dàng.

Với một phiên xuất nhập kho, bạn có thể chỉ định xuất nhập cùng lúc cho nhiều kho khác nhiều, điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian lập nhiều phiếu xuất nhập chỉ với cùng một mục đích.

Luân chuyển kho linh động.

Khi có nhu cầu chuyển kho của sản phẩm từ kho này sang kho khác, nhân viên chuyển kho có thể thao tác một cách dễ dàng, đồng thời dữ liệu chuyển kho sẽ được cập nhật theo thời gian thực, đảm bảo cho việc kiểm kê không bị thất thoát hàng hoá.

Thực hiện kiểm kê nhanh chóng.

Sau khi kiểm kê, hệ thống sẽ tự đồng bộ số liệu kiểm kê thực tế với lượng tồn kho sổ sách trong hệ thống.

Việc này đảm bảo số liệu tồn kho trên hệ thống luôn luôn là con số chính xác nhất, hạn chế tối đa việc mất mát hàng hoá do số liệu không đồng bộ hoặc không chính xác.

Đăng ký dùng thử miễn phí trong 15 ngày!

Không yêu cầu thanh toán trước.

Dùng thử miễn phí