Danh bạ liên hệ đầy đủ.

Cung cấp đầy đủ các trường lưu trữ để bạn cùng nhân viên có thể lập danh sách liên hệ khách hàng một cách chi tiết nhất.

Email và SMS tiện dụng.

Bạn có thể thông báo đến một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng cụ thể những chính sách, chiến dịch khuyến mãi mới của cửa hàng một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian thông qua Email và SMS đã được tích hợp sẵn vào hệ thống.

Đăng ký dùng thử miễn phí trong 15 ngày!

Không yêu cầu thanh toán trước.

Dùng thử miễn phí