• Đồng bộ khách hàng Tất cả thông tin khách hàng sẽ được đồng bộ giữa tất cả cửa hàng.

  • Đồng bộ sản phẩm Mọi sản phẩm ở các cửa hàng đều được đồng bộ với nhau về giá, mô tả, hình ảnh.

  • Đồng bộ tồn kho Lượng tồn kho luôn được cập nhật thời gian thực và đồng bộ với nhau.

  • Đồng bộ thu chi Quỹ tiền giữa các cửa hàng cũng luôn được đồng bộ với nhau để luôn là số liệu mới nhất.

Đăng ký dùng thử miễn phí trong 15 ngày!

Không yêu cầu thanh toán trước.

Dùng thử miễn phí