Dùng trước trả tiền sau 15 ngày trải nghiệm.

Chỉ bắt đầu thu phí khi bạn đã sẵn sàng.

Vì sao lại chọn chúng tôi?

Chúng tôi cung cấp trọn bộ giải pháp cho hoạt động quản lý cửa hàng của bạn.

Điện toán đám mây

Truy cập từ bất kỳ đâu. Tất cả các thông tin kinh doanh luôn sẵn sàng và cập nhật từng giây.

Tiết kiệm thời gian

Phần mềm rất dễ dàng sử dụng. Chỉ cần vài phút để hướng dẫn cho nhân viên là có thể sử dụng được ngay.

Khả năng mở rộng

Phần mềm được thiết kế để hỗ trợ việc phát triển quy mô kinh doanh của bạn một cách dễ dàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết?